I susitikimas

“Pozityvi kelionė“ (angl. A Positive Journey) Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas.

“Pozityvi kelionė“ (PK), remiantis Europos bendradarbiavimu didelį dėmesį skiria socialinės atskirties grupių stigmatizacijos problematikai. Projekto tikslas, skatinti socialiai atskirtų žmonių pozityvios ateities kūrimą.

2013 m. gruodžio 9-13 dienomis vyko pirmasis projekto „Pozityvi kelionė“ partnerių susitikimas Graikijoje, Agrinio mieste. Susitikimo metu kiekvienas projekto partneris pristatė savo organizaciją bei keitėsi gerąja patirtimi. Antrąją susitikimo dieną koordinatorius iš Jungtinės Karalystės supažindino su projekto tikslais, uždaviniais ir veiklomis, buvo nustatyti terminai veiklų atlikimui. Trečioji susitikimo diena buvo skirta kultūrinei veiklai. Aplankėme Delfų miestą, archeologinį paminklą ir miestą šiuolaikinėje Graikijoje. Savanoriai iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Raimondas Klimantavičius ir Darius Gaidamavičius bei VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro darbuotoja Gintarė Černikienė aplankė vieną Graikijos įkalinimo įstaigą esančią netoli Agrinio miesto.