Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis

Daugelis žmonių, kurie sakosi turį gabumų ir puikų charakterį, per visą savo gyvenimą nieko nenuveikia vien dėl to, kad negali atsikratyti drovumo, abejojimo ir savigarbos stokos. Kiti, neturėdami  net pusės tiek gabumų,  kiek pirmieji, gyvenime daug ko pasiekia. Kiekvienas žmogus turi daugiau gabumų, nei jis pats mano. Dažniausiai šie gabumai išlenda kokio nors atsitikimo dėka ar pavojaus akivaizdoje. Daugelio žmonių gabumai  tiek giliai paslėpti, jog jie, neištikus kokiam nors pavojui, niekuomet jų neišvysto. Nėra pasaulyje žmogaus, kuris savo gabumų negalėtų padvigubinti teisingu galvojimu. Viskas, ko mums reikia, yra mumyse. Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis.

Šaltinis: http://dziaugiuosisavimi.lt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.