Paprastas sprendimas padėsiantis susitaikyti su savimi

Kad įveiktum sąlyginės savigarbos vilkduobes, REBT’as akcentuoja besąlyginio savęs vertinimo požiūrį. Vienas iš būdų: galima pasirinkti egzistencialistų siūlomą poziciją ir save įtikinti „Aš, kaip ir kiti žmonės, esu asmuo turintis pasirinkimo teisę.

„Aš, kaip ir kiti žmonės, esu asmuo turintis pasirinkimo teisę“

Kaip individas, aš pasirenku besąlygiškai save pripažinti, nežiūrint to, ar aš viską darysiu gerai ir, nežiūrint to, ar man pritars kiti. Aš norėčiau, kad man sektųsi darbai ir norėčiau, kad mane vertintų kiti. Bet mano kaip asmens vertė nepriklauso nuo laimėjimų ir vertinimo. Tai priklauso nuo mano pasirinkimo būti žmogumi ar individu”.

Tu pasirenki tikslus ir ketinimus, pavyzdžiui, gyventi ir būti laimingu. Mintis, jausmus ir elgesį vertinti šių pasirinktų tikslų šviesoje. Tuomet tavo mintis: „Aš esu vertingas asmuo, kuris nusipelno gyvenimo ir džiaugsmo“ vertinama kaip „gera“, kadangi ji tau padeda gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Kitą mintį, sakančią: „Aš esu niekam tikęs asmuo, kuris užsitarnavo kentėjimus ir mirtį“ tu vertini kaip „bloga“, nes ji kliudo tavo tikslams. Panašiai vertini jausmus.

Patyręs malonumą, sėkmingai atlikęs užduotį, sakai „gerai“, o apmaudas nepasisekus, nusakomas žodžiu „blogai“. Tokia minčių eiga tau leidžia jaustis laimingu. Savo susilaikymą nuo persivalgymo tu vertini „geru“, o persivalgymas vertinamas kaip „blogas“. Toks elgesys padeda gyventi ir būti sveikam. Kitaip sakant, tu gali vertinti savo mintis, jausmus ir elgesį kaip „gera“, jei jie leidžia pasiekti pagrindinius tikslus ir kaip „bloga“, jei tikslams prieštarauja. Šis vertinimas leidžia tau laimingai gyventi pagal pasirinktus tikslus ir troškimus.

Šaltinis: http://dziaugiuosisavimi.lt/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.