Negalia, tai ne kliūtis gyvenimo siekiams. Arūno, Pijaus, mezgėjos, Marcinkutės Ženar istorijos.