Muzikinė sėkmės istorija. Klientų tobulėjimas muzikinėje veikloje. Audriaus, Sigitos ir Almos, Reginos sėkmės istorijos

Klientų tobulėjimas muzikinėje veikloje

Muzika vienintelė kalba, kuria gali susikalbėti skirtingų charakterių, požiūrių, amžiaus grupių, net tautų žmonės. Ji gydo ne tik kūną, bet ir sielą, padeda susitelkti į harmoningą visumą, turtina kiekvieno žmogaus dvasinį ir emocinį gyvenimą, tenkina meninės raiškos poreikius, turi terapinio, psichologinio, socialinio poveikio galimybę, todėl meninis ugdymas reikalingas kiekvienam žmogui, o ypač neįgaliems ir tiems, kurie nusivylę gyvenimu, praradę pasitikėjimą savo jėgomis.
Muzikoje slypi daug įvairių emocijų, todėl muzikuodamas asmuo atsipalaiduoja, nutolsta nuo egzistuojančios realybės, išgrynina savo emocijas, realizuojasi kaip asmenybė, pajunta dvasios pilnatvę, yra stimuliuojamas labiau pasitikėti savo jėgomis, pasijusti vertingu. Muzika skatina jį į realų gyvenimą pažvelgti optimistiškiau, įkvepia naujiems darbams, atitolina nuo gyvenimiškų rūpesčių, o tuo pačiu grąžina į gyvenimo realybę stipresnius, labiau savimi pasitikinčius, suteikia vilties, tikėjimo gėriu.
Muzikinė veikla klientams labai patinka. Jie spinduliuoja dideliu noru išmokti šokti, vaidinti, dainuoti, groti įvairiais muzikos instrumentais: gitara, kontrabosu, akordeonu, armonika, pianinu, harmonika, ritminiais instrumentais. Muzikos instrumentų įvairovė klientams atveria dideles galimybes muzikuoti, ieškoti įvairių muzikos instrumentais išgaunamų garsų spalvų, įsiklausyti į sąskambius, tembrus, reikšti savo emocijas.
Muzikinių užsiėmimų metu siekiu ugdyti ir tobulinti įgimtą ir turimą muzikinį pojūtį, parinkdama visiems klientams individualias užduotis atsižvelgiant į gebėjimus ir interesus. Muzikinio užimtumo veikla sudaryta iš individualių muzikinių procesų, sugebėjimų tobulinimo bei darbo su grupe. Dirbdama su klientais ugdau jų savarankiškumą, kuris labai reikalingas įvairių koncertų, renginių metu. Klientai muzikuodami patiria daug teigiamų emocijų, lavėja, grupėje atsiranda susiklausymas ir tarpusavio supratimas, leidžiantis nebijoti reikšti savo jausmus. Muzikinė, kūrybinė veikla suteikia pozityvių jausmų, skatina bendravimą kūrybiniame procese, palengvina adaptaciją kolektyve, bei visuomenėje. Taigi muzika – vienas iš efektyvių neįgaliųjų asmenų integracijos į visuomenę būdų.
Muzikinis ugdymas ne vienam neįgaliajam tapo raktu į bendravimą, bendradarbiavimą, savarankiškumą. Sunku net patikėti, kad dauguma jų buvo vangūs, nebendraujantys, nesavarankiški, nesugebantys dirbti asmenys, užsidarę ir gyvenantys savame pasaulyje. Džiaugiuosi, kad didelių pastangų dėka man pavyko juos įtraukti į muzikinę veiklą ir suformuoti net kelis kolektyvus.
Kada pirmą kartą į salę atėjo Audrius, jis buvo labai užsidaręs, nekalbus, nebendraujantis, o ir kalba buvo neaiški, nerišli, nemokėjo skaityti. Jis nedrąsiai ėmė muzikuoti paprastu ritminiu instrumentu – barškučiais. Pabandžiau mokyti dainuoti lengvas daineles. Tekstą turėdavau išmokyti žodžiu, nes skaityti jis nemoka, o tik po to bandyti dainuoti. Šiuo metu jis jau dainuoja sudėtingas dainas, o išmoktas dainas puikiai prisimena ir bet kada gali jas padainuoti, groja ritminiu instrumentu, šoka šokių grupėje, puikiai vaidina, sportuoja, išmoko plaukti.
Muzika skatina asmenybės augimą. Susipažinę su įvairiais instrumentais ir išgirdę kaip jie skamba daugelis trokšta išmokti muzikuoti ir sudėtingais instrumentais, o tai leidžia neįgaliems asmenims pasijusti visaverčiais. Sigita ir Alma susidomėjo labai sudėtingu instrumentu – kontrabosu. Išsikėliau sau tikslą – išmokyti jas groti su kontrabosu. Kadangi jos natų nepažysta, o ir būtų labai sunku išmokyti, sugalvojau raidžių ir skaičių sistemą. Ši sistema pasitvirtino. Individualių užsiėmimų metu jos noriai muzikavo, stengėsi suprasti šią mano metodiką. Po dviejų mėnesių jos jau grojo su kontrabosu koncerte. Mokymasis groti instrumentais ugdo klientų kantrybę, skatina asmenybės augimą, sudaro prielaidas asmens savirealizacijai, teigiamam savęs vertinimui.
Dirbdama su klientais pastebėjau, kad muzika juos ramina skatina asmenybės augimą, padeda atskleisti užslopintus gebėjimus, išsivaduoti nuo kompleksų. Regina prisijungė prie kolektyvo panorusi dainuoti. Lankydama muzikos užimtumą nedrąsiai prasitarė, kad rašo eiles. Ji išdrįso atnešti užrašytas eiles. Pasiūliau eilėms sukurti melodiją. Taip gimė dvi nuostabios dainos apie meilę.
Kęstutis taip pat kuria eiles, tačiau jam sekasi sunkiau.
Istorija apie Aukštelės socialinių globos namų gyventojus.