Author Archives: Darius

Įžymūs žmonės su negalia

Deja, bet Lietuvoje asmenys su negalia kol kas dar neturi daug galimybių integruotis į visuomenę, studijuoti aukštosiose mokyklose, užimti aukštas pareigas ir jaustis lygiateisiais visuomenės nariais. Dažnai žmonės, turintys negalią, kurie yra nemažai pasiekę, atpažįstami tik neįgaliųjų asmenų rate, o … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Įžymūs žmonės su negalia

Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis

Daugelis žmonių, kurie sakosi turį gabumų ir puikų charakterį, per visą savo gyvenimą nieko nenuveikia vien dėl to, kad negali atsikratyti drovumo, abejojimo ir savigarbos stokos. Kiti, neturėdami  net pusės tiek gabumų,  kiek pirmieji, gyvenime daug ko pasiekia. Kiekvienas žmogus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis

Paprastas sprendimas padėsiantis susitaikyti su savimi

Kad įveiktum sąlyginės savigarbos vilkduobes, REBT’as akcentuoja besąlyginio savęs vertinimo požiūrį. Vienas iš būdų: galima pasirinkti egzistencialistų siūlomą poziciją ir save įtikinti „Aš, kaip ir kiti žmonės, esu asmuo turintis pasirinkimo teisę. „Aš, kaip ir kiti žmonės, esu asmuo turintis pasirinkimo teisę“ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Paprastas sprendimas padėsiantis susitaikyti su savimi

Kaip labiau pasitikėti savimi ir pradėti valdyti savo gyvenimą?

Galima bandyti save motyvuoti, bet dažniausiai tai nėra geriausias pasirinkimas. Pasitikėjimas savimi atsiranda ne iš įkvėpimo, žinių, įžvalgų ar patarimų, bet iš realių rezultatų potyrio. Veikti, o ne tik galvoti apie sėkmę yra esminis pasitikėjimo savimi ugdymo principas. Kaip kitaip … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kaip labiau pasitikėti savimi ir pradėti valdyti savo gyvenimą?

Pozityvi kelionė

“Pozityvi kelionė“ (angl. A Positive Journey) Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas. “Pozityvi kelionė“ (PK), remiantis Europos bendradarbiavimu didelį dėmesį skiria socialinės atskirties grupių stigmatizacijos problematikai. Projekto tikslas, skatinti socialiai atskirtų žmonių pozityvios ateities kūrimą. 2013 m. gruodžio … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment