Apie projektą

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas
A Positive Journey (Pozityvi kelionė)

Projekto vykdymo trukmė: 2013-2015

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su tarptautiniais partneriais iš Jungtinės Karalystės, Graikijos ir Italijos vykdo tarptautinį projektą „Pozityvi kelionė“ kuriuo siekiama skatinti socialiai atskirtų žmonių pozityvios ateities kūrimą ir kovoti su visuomenėje vyraujančiomis stigmomis. Viešojoje erdvėje egzistuoja stereotipas, kad neįgalieji yra „kitokie“, kaip socialinė grupė jie neretai lieka užribyje. Tai sąlygoja ir pačių neįgaliųjų savęs nuvertinimą, menkavertiškumą, nepasitikėjimą savo jėgomis.
Pagrindinė projekto idėja yra naudojantis gerąja patirtimi skatinti neįgaliuosius įveikti jiems iškilusius sunkumus ir taip kurti savo pozityvią ateitį. Geraisiais pavyzdžiais siekiama socialiai atskirtiems žmonėms parodyti, kad negalia nėra kliūtis siekiant savo tikslų. Sukurtoje internetinėje platformoje (www.apostivejourney.com) viešinami gerieji pavydžiai ir talpinamos sėkmingai dirbančių, kuriančių ir aktyviai socialiniame gyvenime dalyvaujančių neįgaliųjų sėkmės istorijos.
Kviečiame visus norinčius papasakoti savo sėkmės istoriją, kurios dėka būtų didinamas asmens pasitikėjimas savimi ir kovojama su stereotipais rašyti mums el. paštu: gerda.zymantaite@gmail.com; biuras@zispb.lt ir jūsų įkvepianti istorija bus patalpinta projekto internetinėje svetainėje www.apostivejourney.com. Norintiesiems neatskleisti savo tapatybės anonimiškumas garantuojamas.

Naujienlaiškis Nr. 1

Leave a Reply