Monthly Archives: January 2014

Pozityvi kelionė

“Pozityvi kelionė“ (angl. A Positive Journey) Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas. “Pozityvi kelionė“ (PK), remiantis Europos bendradarbiavimu didelį dėmesį skiria socialinės atskirties grupių stigmatizacijos problematikai. Projekto tikslas, skatinti socialiai atskirtų žmonių pozityvios ateities kūrimą. 2013 m. gruodžio … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment