Įžymūs žmonės su negalia

Deja, bet Lietuvoje asmenys su negalia kol kas dar neturi daug galimybių integruotis į visuomenę, studijuoti aukštosiose mokyklose, užimti aukštas pareigas ir jaustis lygiateisiais visuomenės nariais.

Dažnai žmonės, turintys negalią, kurie yra nemažai pasiekę, atpažįstami tik neįgaliųjų asmenų rate, o plačiajai visuomenei nėra žinomi. Tik tuomet, kai visuomenė taps aktyvesnė spręsdama šių asmenų integracijos klausimus, pakeis požiūrį į juos ir suteiks daugiau galimybių tapti lygiaverčiais visuomenės nariais – tuomet išgirsime daugiau įžymių lietuvių, turinčių negalią, pavardžių, ir šis sąrašas pailgės.

mokymai-page-012

Posted in Uncategorized | Comments Off on Įžymūs žmonės su negalia

Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis

Daugelis žmonių, kurie sakosi turį gabumų ir puikų charakterį, per visą savo gyvenimą nieko nenuveikia vien dėl to, kad negali atsikratyti drovumo, abejojimo ir savigarbos stokos. Kiti, neturėdami  net pusės tiek gabumų,  kiek pirmieji, gyvenime daug ko pasiekia. Kiekvienas žmogus turi daugiau gabumų, nei jis pats mano. Dažniausiai šie gabumai išlenda kokio nors atsitikimo dėka ar pavojaus akivaizdoje. Daugelio žmonių gabumai  tiek giliai paslėpti, jog jie, neištikus kokiam nors pavojui, niekuomet jų neišvysto. Nėra pasaulyje žmogaus, kuris savo gabumų negalėtų padvigubinti teisingu galvojimu. Viskas, ko mums reikia, yra mumyse. Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis.

Šaltinis: http://dziaugiuosisavimi.lt

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pasitikėk savimi ir leisk gabumams skleistis

Paprastas sprendimas padėsiantis susitaikyti su savimi

Kad įveiktum sąlyginės savigarbos vilkduobes, REBT’as akcentuoja besąlyginio savęs vertinimo požiūrį. Vienas iš būdų: galima pasirinkti egzistencialistų siūlomą poziciją ir save įtikinti „Aš, kaip ir kiti žmonės, esu asmuo turintis pasirinkimo teisę.

„Aš, kaip ir kiti žmonės, esu asmuo turintis pasirinkimo teisę“

Kaip individas, aš pasirenku besąlygiškai save pripažinti, nežiūrint to, ar aš viską darysiu gerai ir, nežiūrint to, ar man pritars kiti. Aš norėčiau, kad man sektųsi darbai ir norėčiau, kad mane vertintų kiti. Bet mano kaip asmens vertė nepriklauso nuo laimėjimų ir vertinimo. Tai priklauso nuo mano pasirinkimo būti žmogumi ar individu”.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Paprastas sprendimas padėsiantis susitaikyti su savimi

Kaip labiau pasitikėti savimi ir pradėti valdyti savo gyvenimą?

Galima bandyti save motyvuoti, bet dažniausiai tai nėra geriausias pasirinkimas. Pasitikėjimas savimi atsiranda ne iš įkvėpimo, žinių, įžvalgų ar patarimų, bet iš realių rezultatų potyrio. Veikti, o ne tik galvoti apie sėkmę yra esminis pasitikėjimo savimi ugdymo principas. Kaip kitaip pasitikėsime savimi? Mums reikalingi realūs įrodymai. Per didelis mąstymas, sėkmės vystymas mintyse gali netgi pakenkti: imame vis labiau bijoti, prikurti mus stabdančių minčių ir apgauti save, jog visgi keičiame situaciją.

Pasitikėjimas atsiranda kai mums sekasi. Kada paskutinį kartą Jums kažkas pasisekė? Pasiseks, kai imsitės realių veiksmų. Sėkmės formulė, kuri „neprašo“ Jūsų pastangų, neegzistuoja ir jos laukti neverta – banali, bet vis dar nepakankamai  dėmesio sulaukianti tiesa. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kaip labiau pasitikėti savimi ir pradėti valdyti savo gyvenimą?

Pozityvi kelionė

“Pozityvi kelionė“ (angl. A Positive Journey) Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas.

“Pozityvi kelionė“ (PK), remiantis Europos bendradarbiavimu didelį dėmesį skiria socialinės atskirties grupių stigmatizacijos problematikai. Projekto tikslas, skatinti socialiai atskirtų žmonių pozityvios ateities kūrimą.

2013 m. gruodžio 9-13 dienomis vyko pirmasis projekto „Pozityvi kelionė“ partnerių susitikimas Graikijoje, Agrinio mieste. Susitikimo metu kiekvienas projekto partneris pristatė savo organizaciją bei keitėsi gerąja patirtimi. Antrąją susitikimo dieną koordinatorius iš Jungtinės Karalystės supažindino su projekto tikslais, uždaviniais ir veiklomis, buvo nustatyti terminai veiklų atlikimui. Trečioji susitikimo diena buvo skirta kultūrinei veiklai. Aplankėme Delfų miestą, archeologinį paminklą ir miestą šiuolaikinėje Graikijoje. Savanoriai iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus Raimondas Klimantavičius ir Darius Gaidamavičius bei VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro darbuotoja Gintarė Černikienė aplankė vieną Graikijos įkalinimo įstaigą esančią netoli Agrinio miesto.

Posted in Uncategorized | 1 Comment