Κέντρο Ψυχικής Υγείας

κψυ

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου είναι μια δημόσια μη κερδοσκοπική υπηρεσία Ψυχικής Υγείας που εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας και λειτουργεί στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου από τις αρχές του 2007.

Απευθύνεται σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό του νομού Αιτωλοακαρνανίας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ψυχικές διαταραχές, προβλήματα στις διαπροσωπικές ή οικογενειακές του σχέσεις.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ψ.Υ. στελεχώνεται με μία πολυμορφία στις ειδικότητες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και λειτουργεί ως ένας ενιαίος θεραπευτικός συντελεστής που ευνοεί την Σφαιρική Προσέγγιση σύμφωνα με μία αντίληψη που εστιάζει στην ανθρώπινη διάσταση της ψυχικής διαταραχής και θεωρεί το οικείο περιβάλλον ως χώρο προνομιούχο για την αντιμετώπιση της. Οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου πιστεύουμε πως ψυχική υγεία δεν σημαίνει μόνο η απουσία συμπτωμάτων, αλλά η ουσιαστική ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, σε σχέση με την εξέλιξη και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Εν κατακλείδι ο απευθυνόμενος σε μας αντιμετωπίζεται ως ολότητα βίο – ψυχοκοινωνική.

Σκοπός του Κ.Ψ.Υ. είναι να προσφέρει υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ικανές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για:
– Πρόληψη
– Έγκαιρη διάγνωση
– Θεραπευτική αντιμετώπιση
– Συνεχή παρακολούθηση
– Συνεχή παροχή φροντίδας
– Διαφώτιση – ενημέρωση – συμβουλευτική παρέμβαση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για θέματα Ψυχικής Υγείας
– Προαγωγή της Ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Παρεχόμενες Υπηρεσίες / Θεραπευτικές δραστηριότητες
– Διαγνωστική Διαδικασία και αξιολόγηση παραπομπών
– Διεκπεραίωση Ψυχολογικών Δοκιμασιών
– Ψυχιατρική διάγνωση
– Συστηματική υποστηρικτική παρακολούθηση και θεραπευτική – φαρμακευτική παρακολούθηση
– Ψυχολογική υποστήριξη
– Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο
– Παρεμβάσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης
– Ψυχοεκπαίδευση και Συμβουλευτική Οικογένειας
– Κατ΄ οίκον επισκέψεις
– Παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον
– Έρευνα
– Παρέμβαση στην κρίση
– Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
– Συνταγογράφηση
– Κοινωνική Υπηρεσία

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κέντρου 7, 30100, Αγρίνιο, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2641022787, 2641022565 – Fax: 2641022327
E-mail: kentro7@otenet.gr